کد آوای انتظار همراه اول|آوای انتظار حامد همایون|کد آوای انتظار جدید حامد همایون|آوای انتظار حامد همایون 95

کد های آوای انتظار همراه اول حامد همایون

حامد همایون

بارون که زد 89900

بارون که زد (1)  89901

نگاه 89902

آه نکش بخش اول  89904

آه نکش بخش دوم 89905

مردم شهر بخش اول 89906

مردم شهر بخش دوم 89908

به چشمات قسم بخش اول 89909

به چشمات قسم بخش دوم 89911

شیدایی بخش اول 89912

شیدایی بخش دوم 89913

هیهات بخش اول 89914

هیهات بخش دوم 89915

دنیای من بخش اول 89916

دنیای من بخش دوم 89917

مجنون بخش اول 89918

مجنون بخش اول 89919

چنین کنم چنان کنم بخش اول 89920

چنین کنم چنان کنم بخش دوم 89921

خدا همین حوالیه بخش اول 89922

خدا همین حوالیه بخش دوم89923

خدا همین حوالیه بخش سوم 89924

--------- نحوه فعالسازی ---------

برای فعالسازی،کد آهنگ مورد نظر را از طریق پیامک به شماره 8989 ارسال کنید.
پیشواز سرا pishvazsara.ir