کد اوای انتظار همراه اول|آوای انتظار اشوان|کد های آوای انتظار جدید اشوان

کد آوای انتظار همراه اول اشوان

شامل کدهای:چه خوبه حالم،بعد من،بهت مریضم،چرا گریه کرد،قلبم جونم،هنوزم میشه،پیشم بمون،تنها شدم،وای قلبم،بخند

کد آوای انتظار جدید اشوان

نام(چه خوبه حالم)  کد(88969)

نام آهنگ:(چه خوبه حالم2 )  کد(88970)

نام آهنگ:(بعد من)  کد(88971 )


نام آهنگ:(بهت مریضم)  کد(88972)


نام آهنگ:(بهت مریضم 2)  کد(88973)


نام آهنگ:(چرا گریه کردم)  کد(88974)


نام آهنگ:(چرا گریه کردم 2)  کد(88975)


نام آهنگ:(چرا گریه کردم 3)  کد(88976)


نام آهنگ:(قلبم جونم)  کد(88977 )


نام آهنگ:(قلبم جونم 2)  کد(88978 )


نام آهنگ:(هنوزم میشه)  کد(88979 )


نام آهنگ:(هنوزم میشه 2)  کد(88980)


نام آهنگ:(پیشم بمون)  کد(88981)


نام آهنگ:(پیشم بمون 2)  کد(88982)


نام آهنگ:(تنها شدم)  کد(88983 )


نام آهنگ:(تنها شدم 2)  کد(88984 )


نام آهنگ:(تنها شدم 3)  کد(88985 )


نام آهنگ:(وای قلبم)  کد(88986)


نام آهنگ:(وای قلبم 2)  کد(88987)


نام آهنگ:(بخند)  کد(88988)


نام آهنگ:(بخند 2)  کد(88989)


--------- نحوه فعالسازی ---------

برای فعالسازی،کد آهنگ مورد نظر را از طریق پیامک به شماره 8989 ارسال کنید.
پیشواز سرا pishvazsara.ir