کد آوای انتظار مذهبی|کد آوای انتظار محرمی همراه اول|آوای انتظار محمد رضا یزد خاستی

کد آوای انتظار جدید محمد رضا یزد خاستی

کد آوای انتظار همراه اول

ادب آداب دارد | کد: 89106

عمه سادات یا زینب | کد: 89107

با خجالت برمیگردی | کد: 89108

با یاد غصه های آقام | کد: 89109

بر مشامم میرسد | کد: 89110

بصیرت بیعت | کد: 89111

بیا برگردیم | کد: 89112

دست خدا | کد: 89113

دل زینب آشوبه | کد: 89114

دوری عذابه | کد:89115

دوست دارم | کد: 89116

دشمن اصلی | کد: 89117

دوتا دسته گل | کد: 89118

الهی العفو | کد:89119

فابک الحسین 1 | کد:89120

فابک الحسین 2 | کد: 89121

فدایی های تو | کد: 89122

قربون لطف و کرمت | کد: 89123

گمنام | کد: 89124

برای فعالسازی،کد آهنگ مورد نظر را از طریق پیامک به شماره 8989 ارسال کنید.
پیشواز سرا pishvazsara.ir