کد آوای انتظار گیلکی|کد آوای انتظار همراه اول|آوای انتظار گیلکی|کد آوای انتظار گیلکی همراه اول

کد آوای انتظار گیلکی

کد آوای انتظار همراه اول گیلکی

کد آوای انتظار همراه اول گیلکی

کد آوای انتظار همراه اول گیلکی

--------- نحوه فعالسازی ---------

برای فعالسازی،کد آهنگ مورد نظر را از طریق پیامک به شماره 8989 ارسال کنید.
پیشواز سرا pishvazsara.ir